0
Je winkelwagen

Wie zijn wij?

Wij zijn een groep ouders die zich inzetten om extra faciliteiten voor de kinderen te kunnen financieren.

  • Casper Kalleveen
  • Erika Roos de Waal
  • Paul Kalsbeek
  • Ernée Vollenberg
  • Barbara Hagemann
  • Dongbai Wang
  • Kathy Cartrysse

De stichting

De stichting 2HSV heeft ten doel het behartigen van de belangen van de Haagsche School Vereeniging en het bieden van (financiële) hulp en ondersteuning bij het realiseren van voorzieningen en projecten die niet kunnen worden gerealiseerd met de aan de school ter beschikking staande middelen, waaronder begrepen de aankoop van goederen ten behoeve van de leerlingen, leerkrachten en andere bij de school werkzame personen, zoals materialen voor educatie, muziek, sport en ICT, materialen ten behoeve van de inrichting van het schoolplein en speeltoestellen, en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Heeft u vragen? Mail dan naar info@2hsv.org.