0
Je winkelwagen

Voorwaarden ticket verkoop 2HSV auction dinner 4 november 2022
Op de aankoop van een ticket zijn de navolgende voorwaarden van toepassing:
1) Indien u door onvoorziene omstandigheden geen gebruik kunt maken van uw tickets
voor het auction dinner heeft u (gedeeltelijk) recht op restitutie van:

 • 100% van het aankoopbedrag indien u dit uiterlijk 12 oktober 2022 aan 2HSV
  kenbaar maakt via e-mail: info@2hs.org
 • 50% van het aankoopbedrag indien u dit na 12 oktober 2022 maar uiterlijk 24 oktober
  2022 kenbaar maakt via info@2hs.org
 • 0% van het aankoopbedrag indien u na 24 oktober 2022 kenbaar maakt niet
  aanwezig te kunnen zijn en/of anderszins geen gebruik kunt maken van de tickets
  voor het diner.
  2) Indien men zelf niet in de gelegenheid is om aanwezig te zijn op 4 november 2022
  kunt u uw ticket(s) overdragen aan iemand anders. Hiervoor dient u uiterlijk 3
  november 2022 via info@2hsv.org aan te geven wie in uw plaats aanwezig zal zijn.
  3) Indien 2HSV door de overheid genoodzaakt wordt het evenement geen doorgang te
  laten vinden, zal u hier z.s.m. van op de hoogte worden gesteld. In dat geval heeft u
  in beginsel recht op volledige restitutie van het door u betaalde bedrag indien en voor
  zover 2HSV ook voor de alsdan gemaakte kosten wordt gecompenseerd door
  derde(n).
  4) 2HSV houdt zich het recht voor het evenement te annuleren bij een te laag aantal
  aanmeldingen voor deelname aan het auction dinner of andere voor het bestuur
  moverende omstandigheden. Indien deze beslissing voor 15 oktober 2022 wordt
  genomen, zal 100% van ticketprijs gerestitueerd worden. Indien dit na 15 oktober
  2022 wordt besloten, zal 2HSV, i.v.m. de verhoogde financiƫle verplichtingen van
  2HSV, samen met de kopers van de tickets bepalen wat de beste manier is om tot
  een goede en evenwichtige regeling en afhandeling te komen.
  5) Indien het auction dinner wordt geannuleerd, heeft een donateur geen recht op
  restitutie van een gedane donatie.
  6) Indien het auction dinner wordt geannuleerd, zal de onlineveiling wel doorgang
  vinden en zullen items die nu alleen tijdens het auction dinner geveild zullen worden
  aan de online veiling worden toegevoegd.