0
Je winkelwagen

Veiling voorwaarden – EN

Algemene voorwaarden veiling 2HSV 2022
Algemene voorwaarden

 1. De veiling wordt georganiseerd door (het bestuur van) Haagse Stichting Vrienden van
  HSV (“2HSV”) en zal online plaatsvinden op de website www.2HSV.org (de “Online
  Veiling” op de “Website”) en/of offline veiling tijdens het auction diner op 4 november
  2022 (de “Offline Veiling”). Zowel de Online als de Offline Veiling geschiedt “bij
  opbod”.
 2. Opbrengsten van de gehele veiling komen ten goede aan LEGO techniek project van
  HSV Primary School Locatie Nassaulaan.
 3. De veiling kent drie soorten veilingitems:
  i. veilingitems die alleen online op de Website worden geveild (“Online
  Veilingitem”);
  ii. veilingitems die zowel on- als offline worden geveild, deze staan vermeld
  als “this item will also be an auction item at the auction dinner” op de
  Website (“Gecombineerd Veilingitem”);
  iii. veilingitems die uitsluitend tijdens de Offline Veiling zullen worden geveild,
  deze staan in het boekje vermeld als “diner veilingitem” (“Diner
  Veilingitem”).
 4. 2HSV kan om haar moverende redenen besluiten gedurende de veilingitems van
  Website te verwijderen en niet (verder) (offline) te laten veilen.
 5. 2HSV is gerechtigd is gerechtigd om de veiling te annuleren, op elk moment (voortijdig) te
  beëindigen, te schorsen of te verlengen. Zo zal 2HSV onder meer in de situatie dat, vanwege
  technische storing(en), de veiling niet voor alle bieders toegankelijk is van haar recht tot
  verlenging van de veiling gebruik kunnen maken. 2HSV is hiertoe evenwel niet verplicht.
 6. Een bieder aanvaardt de bijzondere omstandigheden die bij een veiling kunnen spelen en de
  (technische) onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Daarbij dient onder meer
  te worden gedacht aan: de onmogelijkheid om (volledige) toegang te verkrijgen tot de
  Website, het niet of niet tijdig kunnen uitbrengen van een bod, storingen van en/of gebreken
  in de Website en/of in de onderliggende hardware en/of netwerkverbindingen en/of de
  software waar de Website op draait.
 7. Omschrijvingen van de veilingitems en alle inlichtingen op de Veilingwebsite, het
  veilingboekje en/of op andere wijze gedaan, worden naar worden naar “beste weten”
  gedaan op basis van door derden verstrekte informatie over het veilingitem. Een bieder
  aanvaardt dat het voor kan komen dat een omschrijving van een veilingitem onjuist of
  onvolledig is.
  Online Veiling
 8. Om een online bod uit te brengen dient men zich te registreren op de Website.
 9. Indien een bieder een bod uitbrengt, is de bieder is gebonden aan zijn gedane bod dat als
  onherroepelijk en onvoorwaardelijk geldt en hij kan zich niet beroepen op bied- of
  intoetsfouten of vergissingen.
 10. Biedingen gaan per EUR 5 of een meervoud hiervan.
 11. Indien een bod wordt overboden dan is dit direct zichtbaar op de Website. De
  voorgaande hoogste bieder wordt hierover per e-mail geïnformeerd.
 12. De Online Veiling stopt op donderdag 3 november 2022 om 20.30 uur.
 13. In beginsel is de hoogste bieder de winnaar van het betreffende veilingitem. Het kan
  door technische onvolkomenheden echter voorkomen dat in de slotfase van de

veiling het een-na-hoogste bod als winnaar wordt aangemerkt door het
veilingsysteem: deze bieder is dan de uiteindelijk winnaar van het veilingitem.

 1. Het hoogste bod op een Online Veilingitem zal bij sluiting van de Online Veiling
  zichtbaar zijn op de Website en de winnaar van een Online Veilingitem ontvangt een
  e-mail met daarin het verzoek om binnen drie dagen te betalen. De winnaar ontvangt
  na betaling een e-mail hoe en waar het gewonnen item na betaling kan worden
  opgehaald of wat de eventuele vervolgstappen zijn om het item te verkrijgen.
 2. Indien betaling binnen de betaaltermijn van drie dagen uitblijft, ontvangt de winnaar
  een reminder om binnen drie dagen te betalen. Indien binnen voormelde zes dagen
  niet is betaald, vervalt automatisch het recht van de hoogste bieder om het
  betreffende veilingitem te kopen. Het veilingitem wordt in dat geval aangeboden aan
  de opvolgend hoogste bieder.
 3. 2HSV zal na beëindiging van de Online Veiling contact opnemen met de hoogste bieder van
  een Gecombineerd Veilingitem om te vragen of hij/zij een eventueel hoger bod zou willen
  uitbrengen tijdens de Offline Veiling en zo ja, wat het maximale bod zal zijn. Dit zal bij de
  veilingmeester bekend gemaakt worden en worden meegenomen in de Offline Veiling.
  Indien het 2HSV redelijkerwijs niet is gelukt om contact te krijgen met de hoogste bieder van
  een Gecombineerd Veilingitem, dan zal zijn/haar online bod het openingsbod zijn bij de
  Offline Veiling.
 4. Indien de hoogste bieder van een Gecombineerd Veilingitem niet aanwezig is tijdens
  het veilingdiner en zijn bod niet wordt overboden, zal hij/zij binnen 3 dagen op de hoogte
  worden gebracht dat hij/zij de winnaar is van het veilingitem en verzocht om binnen drie
  dagen te betalen. De winnaar ontvangt na betaling een e-mail hoe en waar het
  gewonnen item na betaling kan worden opgehaald of wat de eventuele
  vervolgstappen zijn om het item te verkrijgen.
 5. Kidsart-items zijn in beginsel allemaal Online Veilingitems. Maximaal vier Kidsarts-items
  zullen echter na sluiting van de Online Veiling, maar voorafgaand aan de Offline Veiling door
  2HSV worden aangemerkt als Gecombineerd Veilingitem, met als gevolg dat deze vier items
  ook tijdens de Offline Veiling worden geveild. Voorwaarden 9 en 10 zijn van toepassing voor
  de hoogste bieders van deze vier Kidsart-item.
  Offline veiling
 6. Ieder Diner Veilingitems heeft een unieke startprijs. De Gecombineerde Veilingitems en de
  maximaal vier Kidsart-items hebben het hoogste bod van de Online Veiling als startprijs. De
  stappen in euro’s waarin het volgende bod gegeven dient te worden, wordt door de
  veilingmeester per veilingitem bepaald.
 7. De winnaar van een veilingitem is die persoon die voor het afhameren van de veilingmeester
  het hoogste bod heeft uitgebracht.
 8. Alle veilingitems op het veilingdiner dienen op dezelfde avond met PIN te worden
  afgerekend. Indien niet per PIN kan worden afgerekend, ontvangt de winnaar per e-mail een
  betaalverzoek om binnen drie dagen te betalen.
 9. Diner Veilingitems die na het diner niet meegenomen kunnen worden door de hoogste
  bieder, zullen naar de HSV locatie op de Nassaulaan gebracht worden. Winnaars wordt
  verzocht binnen zeven dagen het gewonnen veilingitem op te halen.
 10. Indien het gewonnen veilingitem een dienst of ervaring betreft krijgt de winnaar na betaling
  een voucher. Op de voucher staat duidelijk aangegeven welke vervolgstappen hij/zij dient te
  doen om de dienst /ervaring daadwerkelijk te verkrijgen.